Till de C.A.C. medlemmar som är med vid begravningen.

Efter hela ceremonins avslut samlas vi utanför, för att ta oss till clublokalen för en gemensam stund.

Jan Hallnor, sekreterare

 

 

 

 

 

 

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen den 16 juni kl. 11.00 i Skallsjö kyrka, varefter inbjuds till minnesstund.

Svar om deltagande till Berzelii Begravningar, www.berzelii.nu eller tel. 031-16 90 90.

Lika välkommet som blommor är en gåva till Hjärt-Lungfonden, tel. 0200-88 24 00.